loader image

۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۱:۲۳ بعد از ظهر

دبیرستان دوره اول دخترانه صدرای اندیمشک - خوزستان

اخبار مدارس
دبیرستان دوره اول دخترانه صدرای اندیمشک - خوزستان

کرسی آزاداندیشی

برگزاری کرسی آزاد اندیشی دانش آموزان دبیرستان دخترانه صدرا اندیمشک در مورد علت های حمایت از کودکان فلسطینی کرسی آزاد اندیشی

ادامه مطلب
اخبار مدارس
دبیرستان دوره اول دخترانه صدرای اندیمشک - خوزستان

میثاق نامه

خواند میثاق نامه و عهد بستن دانش آموزان دبیرستان دخترانه صدرا اندیمشک در حمایت از مردم غزه

ادامه مطلب
اخبار مدارس
دبیرستان دوره اول دخترانه صدرای اندیمشک - خوزستان

حریفت منم

برگزاری پویش (حریفت منم) در دبیرستان دخترانه صدرا اندیمشک

ادامه مطلب
اخبار مدارس
دبیرستان دوره اول دخترانه صدرای اندیمشک - خوزستان

تئاتر

برگزای تئاتر توسط دانش آموزان دبیرستان دخترانه صدرای اندیمشک.

ادامه مطلب
سبد خرید