loader image

باشگاه هنر و رسانه

نوآوین

شما به این رویداد دعوت شده‌اید تا یک جنگجوی روایی باشید.
موضوع، موضوع مهمی است.
امر ولی واضح و شفاف است: جهاد
ولی‌امر مسلمین، امام خامنه‌ای حکم شرعی و قطعی جهاد داده است. فریضه فوری و قطعی جهاد تبیین.
رفقا، ولی ما ۸۶ روز است که ما را امر به جهاد واجب و فوری کرده است. شرعا بر ماست که به فرمان ولی خود لبیک بگوییم.
پدران و پدربزرگ‌های ما به فرمان ولی زمانشان، امام خمینی لبیک گفتند و بی‌آنکه تا قبل از آن تمرین جنگ کرده باشند، به یک‌لحظه با اکسیر اطاعت از ولی به چنان جنگاورانی تبدیل شدند که ۸ سال در مقابل ۶۸ کشور جهان با ۴ هزار تانک، ۱۰۰۰ فروند جنگنده و صدها کشتی و هزاران سرباز مردانه ایستادند. آن‌قدر بزرگ و پر هیمنه که تا همین امروز نبرد اینان در دانشگاه‌های مهم جنگ دنیا تدریس می‌شود.
حال مخاطب نبرد بعد از آن، این ماییم.

"*" indicates required fields

مشخصات فردی*
محل سکونت
بسم الله، ابزار نبرد خود را بردار:*
فایل ها را به اینجا بکشید
Max. file size: 256 MB, Max. files: 5.