loader image

۲۲ تیر ۱۴۰۳ ۹:۵۳ بعد از ظهر

اردو

اخبار مدارس
دبیرستان دوره دوم دخترانه صدرای یزد

برگزاری اردوی درون استانی

دبیرستان دخترانه صدرای یزد مورخ١۴٠١/١٢/٠٩ جهت ایجاد روحیه نشاط و شادابی دانش آموزان برنامه اردویی یک روزه درون استانی برگزار کرد.

ادامه مطلب
سبد خرید