loader image

۱۲ بهمن ۱۴۰۱ ۵:۱۷ بعد از ظهر

زرند

اخبار مدارس
دبیرستان دوره دوم دخترانه صدرای زرند - کرمان

توزیع غذا در روز عید غدیر دبیرستان صدرای زرند

در روز عید غدیر سال ۱۴۰۰ دانش اموزان صدرا طی رزمایش نیکی طبخ غذا و توزیع در میان نیازمندان و مردم شهر اقدام کردند و در این روز دانش اموزان و کادر مدرسه پروفایل و وضعیت های خودشان را با لوگوی من غدیری ام تغییر دادند

ادامه مطلب
سبد خرید