نماز(-) انجام نشد
توضیحات نماز

سلام علیکم بخاطر اینکه ساعات درسی کسر شده است ،دانش آموزان ساعت ۱۱/۳۰از مدرسه خارج میشوند

صبحگاه(+) انجام شد
توضیحات صبحگاه
هیئت دانش آموزی
توضیحات هیئت دانش‌آموزی

امروز اولین جلسه دانش آموزی برگزار شد

قرآن(-) انجام نشد
توضیحات قرآن

در حال برنامه ریزی برای اجرای بستر های آن هستیم

تشکیل پرونده تربیتی(+) انجام شد
توضیحات تشکیل پرونده تربیتی

فرم ابتدایی در حال تشکیل و اساتید حوزه بناب در حال مطالعه روی پرونده هستند

مصاحبه داوطلبین(-) انجام نشد
توضیحات مصاحبه داوطلبین

بعلت شروع کار در اواسط سال تحصیلی امکان حضور در مصاحبه ها نبود

تدریس حداقل یک درس(-) انجام نشد
توضیحات تدریس حداقل یک درس

چون در اواسط سال تحصیلی شروع بکار کردیم امکان تدریس نمی باشد ولی خواهش مندم در صورت امکان از طرف سازمان از ترم دوم پیگیری ها انجام بشود

نظارت(+) انجام شد
توضیحات نظارت
ارسال گزارش(-) انجام نشد
توضیحات ارسال گزارش
اجلاس سالانه(-) انجام نشد
توضیحات اجلاس سالانه
جلسات ضمن خدمت(+) انجام شد
توضیحات جلسات ضمن خدمت