نماز(+) انجام شد
توضیحات نماز

نماز در آموزشگاه صدرا برگزار می شود،اما محدودیت های اساسی وجود دارد ،ملک استیجاری،ظرفیت کم نماز خانه

صبحگاه(+) انجام شد
توضیحات صبحگاه

صبح گاه به صورت مرتب در مدرسه ما برگزار می شود اما به برودت هوا بعضی روزها انجام نمی شود

هیئت دانش آموزی(+) انجام شد
توضیحات هیئت دانش‌آموزی

هیئت دانش آموزی داشتیم و همچنان برنامه فرهنگی ادامه دارد

قرآن(+) انجام شد
توضیحات قرآن

مسابقه گل واژه آسمانی هر هفته دانش آموزان شرکت می‌کنند ،ظاهرا بعضی هفته ها سایت مشکل داشته و اطلاع رسانی ضعیف

تشکیل پرونده تربیتی(-) انجام نشد
توضیحات تشکیل پرونده تربیتی

اعتقادی به تشکیل پرونده تربیتی ندارم اما اگر اصرار بر وجود پرونده تربیتی دارید ،ما تابع سازمان هستیم

مصاحبه داوطلبین(+) انجام شد
توضیحات مصاحبه داوطلبین

حدود پنج سال است که مصاحبه دانش آموزان را بنده غالباً می گیرم ،ما تک مدرسه هستیم و دانش آموزان که واقعا در حد خواسته‌های سازمان باشند البته تعداد کمی نیستند البته سالی که در آن هستیم در حال انتقال مدیریت بودیم دانش آموزان خوبی گرفتیم و انتظار داریم که نتیجه خوبی داشته باشیم،بعضا دانش آموزان خیلی ضعیفی حتی انسانی نیاورده می بینم که معارف آورده

تدریس حداقل یک درس(+) انجام شد
توضیحات تدریس حداقل یک درس

در این پنج سال درس داشتم و امسال هم درس دارم،بدون تدریس به نظر می آید خواسته های ما و شما نمی رسیم

نظارت(+) انجام شد
توضیحات نظارت

دبیران را آموزش و پرورش می‌دهد و گاهی مواقع آن دبیر مورد نظر و چارچوب سازمان نیست با مشورت و نگاه دوستانه همراه کادر خصوصاً مدیریت محترم برای سال آینده از حضور دبیر مورد معذوریت خود اعلام کردیم و نتیجه گرفتیم ،در قبال آن دبیری معارفی دعوت کردیم

ارسال گزارش(-) انجام نشد
توضیحات ارسال گزارش

در سالهای گذشته در سایت فعالیت های خود را ثبت می کردیم اما متاسفانه در دوسال اخیر نمی دانیم و نتوانستم فعالیت های خود را برای دوستان تهران ارسال کنیم

اجلاس سالانه(+) انجام شد
توضیحات اجلاس سالانه
جلسات ضمن خدمت(+) انجام شد
توضیحات جلسات ضمن خدمت

سعی بر این بوده است تمام جلسات شرکت نماییم ،چون اعتقاد دارم شرکت در این جلسات نوعی پیشرفت خودمان است