نماز(+) انجام شد
توضیحات نماز
صبحگاه(-) انجام نشد
توضیحات صبحگاه

مانع سرمای هوا

هیئت دانش آموزی(+) انجام شد
توضیحات هیئت دانش‌آموزی

در قالب سه شنبه های مهدوی صورت گرفته + مناسبات مختلف

قرآن(+) انجام شد
توضیحات قرآن

کلاس های حفظ و قرائت برگذار شد+,محفل قرآنی و حضور قاری جهت ایجاد شور معنوی

تشکیل پرونده تربیتی(-) انجام نشد
توضیحات تشکیل پرونده تربیتی

با نوجوان ارتباط خوبی برقرار شد و مشاوره های شخصی داشتم و روحیات عزیزان رو آشنا هستم ولی به شکل پرونده و ثبت نیست +,در این مسیر مشاور مدرسه هم کمک بودند

مصاحبه داوطلبین(-) انجام نشد
توضیحات مصاحبه داوطلبین

آشنا نبودم

تدریس حداقل یک درس(+) انجام شد
توضیحات تدریس حداقل یک درس

۶کلاس احکام و ۱ کلاس اخلاق

نظارت
توضیحات نظارت
ارسال گزارش
توضیحات ارسال گزارش
اجلاس سالانه(+) انجام شد
توضیحات اجلاس سالانه

برگذاری مهارت کنترل استرس
و آموزش خانواده

جلسات ضمن خدمت
توضیحات جلسات ضمن خدمت