نماز(-) انجام نشد
توضیحات نماز

با توجه به تازه تأسیس بودن مدرسه و اینکه دانش آموزان دو سال از مدرسه دور بودند، در حال برنامه ریزی و مقدمات راه اندازی کامل نمازخانه و اقامه نماز جماعت هستیم

صبحگاه(+) انجام شد
توضیحات صبحگاه
هیئت دانش آموزی(+) انجام شد
توضیحات هیئت دانش‌آموزی

برنامه های دینی مدرسه در حال انجام هستند، و از طرفی در حال ثبت هیئت و گرفتن مجوز هستیم.

قرآن(+) انجام شد
توضیحات قرآن
تشکیل پرونده تربیتی(-) انجام نشد
توضیحات تشکیل پرونده تربیتی

در حال تهیه فرم های مربوطه و برنامه ریزی برای تشکیل پرونده

مصاحبه داوطلبین(-) انجام نشد
توضیحات مصاحبه داوطلبین

با توجه به در اختیار گرفتن مدرسه همراه با دانش آموزان و اولین راه اندازی مدرسه بنام صدرا، فرصت مصاحبه نداشتیم.
ان شاء الله از سال بعد

تدریس حداقل یک درس(-) انجام نشد
توضیحات تدریس حداقل یک درس

همه ی درسها دارای معلم بودند.

نظارت(+) انجام شد
توضیحات نظارت
ارسال گزارش(-) انجام نشد
توضیحات ارسال گزارش

عدم آشنایی با نحوه گزارش دهی

اجلاس سالانه(-) انجام نشد
توضیحات اجلاس سالانه
جلسات ضمن خدمت(-) انجام نشد
توضیحات جلسات ضمن خدمت