نماز
توضیحات نماز

امام جماعت روحانی به شکل ثابت نماز جماعت را اقامه می نماید

صبحگاه
توضیحات صبحگاه

دبیرستان مربی پرورشی داشته و صبحگاه انجام می شود ودر مناسبت های مذهبی و یا ملی ویا سیاسی بنده نکاتی را به عرض می رسانم

هیئت دانش آموزی
توضیحات هیئت دانش‌آموزی

خیلی فعال نیست چون زیر نظر مربی پرورشی انجام می شود

قرآن
توضیحات قرآن

صبحگاه هر روز با معرفی دانش اموزان قرانی انجام می شود
تشویق به حفظو کسب مهارت در مفاهیم برای شرکت در مسابقات
هرسال در ابتدای سال یک جلد قران به ورودیها اهدا می گردد

تشکیل پرونده تربیتی
توضیحات تشکیل پرونده تربیتی

مصاحبه ی ورودی که انجام شده است بله ولی بقیه موارد تربیتی که در طول دوره ی سه ساله دارند به شکل مدون ثبت نشده است

مصاحبه داوطلبین
توضیحات مصاحبه داوطلبین

اگر منظور ورودیهای جدید هستند هرسال توسط بنده و مدیر انجام شده است

تدریس حداقل یک درس
توضیحات تدریس حداقل یک درس

بنده به عنوان دبیر در استخدام آموزش و پرورش بودم و در صدرا دروس تخصصی را تدریس می کنم
احکام و اخلاق و علوم قرانی و اصول عقاید در هرسه پایه
درواقع کار اصلی اموزش است در کنار ان فعالیتهای تربیتی هم انجام می گیرد به

نظارت
توضیحات نظارت

به صورت محدود انجام شده است

ارسال گزارش
توضیحات ارسال گزارش

تاکنون گزارشی ارسال نشده
کسی مطالبه ای در این مورد نداشته و بنده هم در جریان نبودم

اجلاس سالانه(-) انجام نشد
توضیحات اجلاس سالانه
جلسات ضمن خدمت
توضیحات جلسات ضمن خدمت

متناسب با مباحث اموزشی بسیار محدود چون همین یک اموزش.اه صدرا در استان وجود دارد وهمین یک نیرو