نماز(-) انجام نشد
توضیحات نماز

با مدير براي اجراي نماز موافقت شده .ولي به دليل شريط كرونا قبل از اذان مدرسه تعطيل مي شود.

صبحگاه(+) انجام شد
توضیحات صبحگاه
هیئت دانش آموزی(+) انجام شد
توضیحات هیئت دانش‌آموزی

بله براي ولادت و شهادت از ظرفيت هيِِت استفاده شد

قرآن(+) انجام شد
توضیحات قرآن

در حال انجام است.
محفل انس با قران انجام شد.

تشکیل پرونده تربیتی(+) انجام شد
توضیحات تشکیل پرونده تربیتی

در مراحل اوليه تشكيل پرونده هستيم

مصاحبه داوطلبین(+) انجام شد
توضیحات مصاحبه داوطلبین

همزمان با تشكيل پرونده .مصاحبه بصورت كتبي هم انجام مي گردد

تدریس حداقل یک درس(+) انجام شد
توضیحات تدریس حداقل یک درس

بله علوم قرآني و گل واژه آسماني

نظارت(+) انجام شد
توضیحات نظارت

تا حدودي انجام شده .زيرابنده دو هفته ست كه به مدرسه ورود پيدا كردم.

ارسال گزارش(+) انجام شد
توضیحات ارسال گزارش

براي ارسال گزارش مشكلي ندارم.و بصورت روزانه به اداره تبليغات شهرستان ارسال مي گردد.
ولي در مورد نحوه ي گزارش دهي و فرم هاي مخصوصي كه نياز به تكميل و ارسال مي باشد. اطلاعاتي ندارم.
واينكه مرجع دريافت گزارش كجاست؟
و اينكه گزارش ها بصورت هفتگي يا ماهانه ويا......ارسال گردد؟

اجلاس سالانه(+) انجام شد
توضیحات اجلاس سالانه

در حد كار گاه آموزشي سبك زندگي و ارتباط موثر
و يك كلاس قران كه قرار است از پايه شروع به آموزش شوند.
وآموزش نماز

جلسات ضمن خدمت(-) انجام نشد
توضیحات جلسات ضمن خدمت

به جز جلساتي كه در پيام رسان ايتا تشكيل شده .جلسه ي ديگري شركت نكرده ام.