نماز(+) انجام شد
توضیحات نماز

متاسفانه به علت زمان اندکی که برای زنگ نماز اختصاص یافته(۲۰دقیقه_هم برای وضو و هم نماز)فرصتی برای بیان احکام و آداب و...وجود ندارد که بارها این مطلب در شورای مدرسه مطرح شده ولی تغییری صورت نگرفته است.

صبحگاه(-) انجام نشد
توضیحات صبحگاه

به دلیل نبود فضای مناسب که تمام دانش آموزان با رعایت فاصله اجتماعی بتوانند حضور داشته باشند ناچار امسال مراسم صبحگاه برگزار نمی شود .

هیئت دانش آموزی(-) انجام نشد
توضیحات هیئت دانش‌آموزی

مقدمات کار انجام شده و انشاالله در ایام فاطمیه با ثبت در سامانه طوبی هیئت مذهبی رسماً تشکیل خواهد شد.

قرآن(+) انجام شد
توضیحات قرآن

گروهی با عنوان گروه حفظ قرآن در فضای مجازی تشکیل شده و با همکاری دانش آموز حافظ کل قرآن اداره میشود که دانش آموزان حافظ و مشتاق به حفظ با پیگیری مدیر گروه به حفظ قرآن می پردازند.

تشکیل پرونده تربیتی(-) انجام نشد
توضیحات تشکیل پرونده تربیتی

در حال مشورت با مدیر و معاون برای طراحی فرم تربیتی مفید و کامل می باشیم و انشاالله در اسرع وقت پرونده تربیتی دانش آموزان تکمیل خواهد شد .

مصاحبه داوطلبین(-) انجام نشد
توضیحات مصاحبه داوطلبین

متاسفانه امسال به علت کمی داوطلب برای ثبت نام در مدرسه با اجازه از سازمان مدارس صدرا دانش آموزان واجد شرایط بدون آزمون و مصاحبه ثبت نام شدند.

تدریس حداقل یک درس(+) انجام شد
توضیحات تدریس حداقل یک درس

تدریس درس سواد رسانه‌ای در پایه دهم انجام میشود.

نظارت(-) انجام نشد
توضیحات نظارت
ارسال گزارش(-) انجام نشد
توضیحات ارسال گزارش
اجلاس سالانه(+) انجام شد
توضیحات اجلاس سالانه

در اجلاس مشهد حضور داشتم

جلسات ضمن خدمت(+) انجام شد
توضیحات جلسات ضمن خدمت

تلاش میکنم در جلسات حضور داشته باشم اما این ترم به دلیل تداخل با کلاس مجازی سطح سه کمتر توفیق حضور مییابم ،.
کاش صوت جلسات در گروه ایتا بارگزاری شود تا دردسترس بوده و در صورت غیبت بی نصیب از مباحث مطرح شده نباشیم.