نماز(-) انجام نشد
توضیحات نماز

در دست اقدام

صبحگاه(+) انجام شد
توضیحات صبحگاه

زمان محدود است

هیئت دانش آموزی(-) انجام نشد
توضیحات هیئت دانش‌آموزی

آغاز فعالیت از ابتدای هفته بوده

قرآن(+) انجام شد
توضیحات قرآن

زمان محدود است،محفل انس با قرآن روز یکشنبه برگزار میشود

تشکیل پرونده تربیتی(-) انجام نشد
توضیحات تشکیل پرونده تربیتی

در دست اقدام و طراحی

مصاحبه داوطلبین(-) انجام نشد
توضیحات مصاحبه داوطلبین

به علت محدود بودن زمان-اینجانب در حال ارتباط گیری اولیه و انس با دانش آموزان میباشم،و در این حین در حال بررسی آسیبها میباشم

تدریس حداقل یک درس(-) انجام نشد
توضیحات تدریس حداقل یک درس

از طرف مدرسه اعلام شد،بعد از پایان امتحانات و حضور دانش آموزان در کلاس قرار است در درس تفکر و مشاوره تدریس شود

نظارت(+) انجام شد
توضیحات نظارت

در بررسی محل فعالیت (مدرسه) - شرکت در نظارت امتحانات دانش آموزان

ارسال گزارش(-) انجام نشد
توضیحات ارسال گزارش

در حال جمع آوری و اقدام

اجلاس سالانه(-) انجام نشد
توضیحات اجلاس سالانه

خیر،بدلیل تازگی آغاز فعالیت

جلسات ضمن خدمت(-) انجام نشد
توضیحات جلسات ضمن خدمت

با مدیر و معاونت پرورشی و مشاوره جهت رصد مشکلات اخلاقی و فردی دانش آموزان جلساتی برگزار شد