نماز(-) انجام نشد
توضیحات نماز

به دلیل وجود بیماری کرونا، نماز جماعت برگزار نشد و به صورت فرادی اقامه می شود.

صبحگاه(+) انجام شد
توضیحات صبحگاه
هیئت دانش آموزی(+) انجام شد
توضیحات هیئت دانش‌آموزی
قرآن(+) انجام شد
توضیحات قرآن
تشکیل پرونده تربیتی(-) انجام نشد
توضیحات تشکیل پرونده تربیتی

در دست اقدام

مصاحبه داوطلبین(+) انجام شد
توضیحات مصاحبه داوطلبین
تدریس حداقل یک درس(-) انجام نشد
توضیحات تدریس حداقل یک درس

از جزئیات این موضوع اطلاعی ندارم. خواهشمندم بیشتر توضیح دهید.

نظارت(+) انجام شد
توضیحات نظارت
ارسال گزارش(+) انجام شد
توضیحات ارسال گزارش
اجلاس سالانه(+) انجام شد
توضیحات اجلاس سالانه
جلسات ضمن خدمت(-) انجام نشد
توضیحات جلسات ضمن خدمت