نمایش 1 - 25 از 157

 تاریخ فرستنده عملیات ها برنامه‌ها اکسل
۱۴۰۲/۳/۹ ۱۰:۴۲:۰۲دبیرستان دوره اول دخترانه صدرای فردیس - البرزماه رمضان ۱۴۰۱محفل قرآنی مدارس
۱۴۰۲/۳/۱ ۷:۵۹:۵۱دبیرستان دوره اول دخترانه صدرای فردیس - البرزماه رمضان ۱۴۰۱محفل قرآنی مدارس
۱۴۰۲/۱/۲۶ ۱۷:۰۷:۲۶دبیرستان دوره دوم پسرانه صدرای کرمانماه رمضان ۱۴۰۱محفل قرآنی مدارس
۱۴۰۱/۸/۲۳ ۹:۰۰:۴۲دبیرستان دوره اول دخترانه صدرای بجنورد - خراسان شمالیماه رمضان ۱۴۰۱محفل قرآنی مدارس
۱۴۰۱/۳/۱۱ ۹:۴۵:۲۶دبیرستان دوره دوم پسرانه صدرای زرین شهر - اصفهانماه رمضان ۱۴۰۱محفل قرآنی مدارس
۱۴۰۱/۳/۲ ۱۲:۵۵:۴۱دبیرستان دوره دوم پسرانه صدرای کنگان - بوشهرماه رمضان ۱۴۰۱محفل قرآنی مدارس
۱۴۰۱/۳/۲ ۱۲:۴۶:۰۰دبیرستان دوره دوم پسرانه صدرای کنگان - بوشهرماه رمضان ۱۴۰۱محفل قرآنی مدارس
۱۴۰۱/۲/۲۷ ۱۱:۵۷:۱۵دبیرستان دوره دوم پسرانه صدرای زرین شهر - اصفهانماه رمضان ۱۴۰۱محفل قرآنی مدارس
۱۴۰۱/۲/۲۴ ۹:۵۴:۱۶دبیرستان دوره دوم دخترانه صدرای زرین شهر - اصفهانماه رمضان ۱۴۰۱محفل قرآنی مدارس
۱۴۰۱/۲/۲۴ ۹:۴۹:۰۶دبیرستان دوره دوم دخترانه صدرای زرین شهر - اصفهانماه رمضان ۱۴۰۱محفل قرآنی مدارس
۱۴۰۱/۲/۱۷ ۷:۵۶:۳۸دبیرستان دوره دوم دخترانه صدرای کاشان - اصفهانماه رمضان ۱۴۰۱محفل قرآنی مدارس
۱۴۰۱/۲/۱۲ ۸:۴۰:۱۰دبیرستان دوره دوم دخترانه صدرای کاشان - اصفهانماه رمضان ۱۴۰۱محفل قرآنی مدارس
۱۴۰۱/۲/۱۲ ۸:۱۳:۰۸دبیرستان دوره دوم دخترانه صدرای کاشان - اصفهانماه رمضان ۱۴۰۱محفل قرآنی مدارس
۱۴۰۱/۲/۱۲ ۸:۱۱:۴۱دبیرستان دوره دوم دخترانه صدرای کاشان - اصفهانماه رمضان ۱۴۰۱محفل قرآنی مدارس
۱۴۰۱/۲/۱۱ ۱۶:۴۵:۴۲دبیرستان دوره دوم دخترانه صدرای اسلام آباد غرب - کرمانشاهماه رمضان ۱۴۰۱محفل قرآنی مدارس
۱۴۰۱/۲/۱۰ ۷:۴۳:۴۹دبیرستان دخترانه صدرای شیراز - فارسماه رمضان ۱۴۰۱کشف استعداد های قرآنی مدارسدانش_آموزان_مستعد_لازم_التوجه_1.xlsx
۱۴۰۱/۲/۶ ۱۰:۰۹:۲۳دبیرستان پسرانه صدرای اهواز - خوزستانماه رمضان ۱۴۰۱کشف استعداد های قرآنی مدارسSadra-Quran113.xlsx
۱۴۰۱/۲/۵ ۱۱:۰۰:۴۳دبیرستان دخترانه صدرای قزوین - قزوینماه رمضان ۱۴۰۱کشف استعداد های قرآنی مدارسفایل-استعدادهای-قرآنی-بهار-1401-2.xlsx
۱۴۰۱/۲/۳ ۲۲:۳۶:۳۶دبیرستان دخترانه صدرای آبادان - خوزستانماه رمضان ۱۴۰۱محفل قرآنی مدارس
۱۴۰۱/۱/۳۰ ۱۲:۵۶:۱۸دبیرستان پسرانه صدرای ورامین - تهرانماه رمضان ۱۴۰۱محفل قرآنی مدارس
۱۴۰۱/۱/۲۹ ۱۰:۰۸:۰۴دبیرستان دوره دوم پسرانه صدرای آذر شهر - آذربایجان شرقیماه رمضان ۱۴۰۱محفل قرآنی مدارس
۱۴۰۱/۱/۲۹ ۷:۵۴:۴۸دبیرستان دوره دوم پسرانه صدرای هرسین - کرمانشاهماه رمضان ۱۴۰۱محفل قرآنی مدارس
۱۴۰۱/۱/۲۲ ۲۳:۱۶:۳۴دبیرستان دخترانه صدرای بندر ماهشهر - خوزستانماه رمضان ۱۴۰۱کشف استعداد های قرآنی مدارسSadra-Quran33.xlsx
۱۴۰۱/۱/۲۲ ۱۹:۴۶:۰۳دبیرستان دوره اول دخترانه صدرای اندیمشک - خوزستانماه رمضان ۱۴۰۱کشف استعداد های قرآنی مدارسصدرا-اندیمشک.xlsx
۱۴۰۱/۱/۲۲ ۱۸:۲۲:۴۵دبیرستان دوره اول دخترانه صدرای بندر امام خمینی - خوزستانماه رمضان ۱۴۰۱کشف استعداد های قرآنی مدارسنمونه-فایل-استعدادهای-قرآنی-بهار-140119.xlsx
 تاریخ فرستنده عملیات ها برنامه‌ها اکسل