نمایش 1 - 25 از 331

 تاریخ فرستنده عملیات ها برنامه‌ها اکسل
۱۴۰۲/۱۲/۴ ۲۰:۰۸:۰۰دبیرستان دوره دوم دخترانه صدرای ملک شهر - اصفهانعملیات نسل نو، حرف نو
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ ۱۶:۲۵:۰۹دبیرستان دوره دوم دخترانه صدرای خوانسار - اصفهانعملیات نسل نو، حرف نو
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ ۱۶:۱۳:۲۵دبیرستان دوره دوم دخترانه صدرای خوانسار - اصفهانعملیات نسل نو، حرف نو
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ ۱۵:۵۹:۳۵دبیرستان دوره دوم دخترانه صدرای خوانسار - اصفهانعملیات نسل نو، حرف نو
۱۴۰۲/۱۱/۹ ۱۲:۲۱:۳۷دبیرستان دوره دوم پسرانه صدرای کنگاور - کرمانشاهسفارت خانه مقاومت
۱۴۰۲/۱۱/۹ ۱۲:۱۸:۵۳دبیرستان دوره دوم پسرانه صدرای کنگاور - کرمانشاهسفارت خانه مقاومت
۱۴۰۲/۱۱/۹ ۱۲:۱۷:۰۳دبیرستان دوره دوم پسرانه صدرای کنگاور - کرمانشاهعملیات نسل نو، حرف نو
۱۴۰۲/۱۱/۹ ۱۱:۵۲:۲۵دبیرستان دوره دوم پسرانه صدرای کنگاور - کرمانشاهعملیات نسل نو، حرف نو
۱۴۰۲/۱۱/۷ ۱۷:۳۱:۵۰دبیرستان دوره دوم دخترانه صدرای اسلام آباد غرب - کرمانشاهعملیات نسل نو، حرف نو
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ ۹:۱۰:۴۱دبیرستان دخترانه صداری قروه - کردستانسفارت خانه مقاومت
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ ۱۹:۴۶:۱۹دبیرستان دوره دوم دخترانه صدرای ملک شهر - اصفهانعملیات نسل نو، حرف نو
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ ۱۱:۴۶:۵۶دبیرستان دوره دوم پسرانه صدرای نجف آباد - اصفهانعملیات نسل نو، حرف نو
۱۴۰۲/۹/۱۹ ۱۱:۴۱:۴۲دبیرستان دوره دوم پسرانه صدرای نجف آباد - اصفهانعملیات نسل نو، حرف نو
۱۴۰۲/۹/۱۹ ۱۱:۳۳:۱۷دبیرستان دوره دوم پسرانه صدرای نجف آباد - اصفهانعملیات نسل نو، حرف نو
۱۴۰۲/۹/۱۲ ۱۷:۵۹:۲۲دبیرستان دوره اول پسرانه صدرای اندیکا - خوزستانسفارت خانه مقاومت
۱۴۰۲/۹/۱۲ ۱۷:۵۷:۱۵دبیرستان دوره اول پسرانه صدرای اندیکا - خوزستانسفارت خانه مقاومت
۱۴۰۲/۹/۱۲ ۱۷:۵۴:۴۹دبیرستان دوره اول پسرانه صدرای اندیکا - خوزستانسفارت خانه مقاومت
۱۴۰۲/۹/۱۲ ۱۷:۴۶:۰۰دبیرستان دوره اول پسرانه صدرای اندیکا - خوزستانسفارت خانه مقاومت
۱۴۰۲/۹/۱۲ ۱۷:۴۴:۴۷دبیرستان دوره اول پسرانه صدرای اندیکا - خوزستانسفارت خانه مقاومت
۱۴۰۲/۹/۱۲ ۱۷:۴۳:۱۵دبیرستان دوره اول پسرانه صدرای اندیکا - خوزستانسفارت خانه مقاومت
۱۴۰۲/۹/۱۲ ۱۷:۴۰:۵۲دبیرستان دوره اول پسرانه صدرای اندیکا - خوزستانعملیات نسل نو، حرف نو
۱۴۰۲/۹/۱۲ ۱۷:۳۹:۲۲دبیرستان دوره اول پسرانه صدرای اندیکا - خوزستانعملیات نسل نو، حرف نو
۱۴۰۲/۹/۱۲ ۱۷:۳۷:۵۶دبیرستان دوره اول پسرانه صدرای اندیکا - خوزستانعملیات نسل نو، حرف نو
۱۴۰۲/۹/۱۲ ۱۷:۳۵:۳۱دبیرستان دوره اول پسرانه صدرای اندیکا - خوزستانعملیات نسل نو، حرف نو
۱۴۰۲/۹/۱۲ ۱۷:۳۳:۴۹دبیرستان دوره اول پسرانه صدرای اندیکا - خوزستانعملیات نسل نو، حرف نو
 تاریخ فرستنده عملیات ها برنامه‌ها اکسل