مدارس آینده Future school

رویداد مدرسه آینده چیه؟

رویداد دانش آموزی طراحی مدرسه آینده قبل از هرچیز یک «فرصت» است؛
یک فرصت اختصاصی برای دانش آموزان پایه هشتم تا یازدهم مدارس صدراست که توانمندی خودشان را جهت مشارکت در طراحی چشم انداز مدرسه آینده اثبات کنند و فرصت حضور در اجتماع ملی برگزیدگان مدارس صدرا رو پیـدا کنند!
این پیش رویداد به صورت یک رقابت ماموریت پایه هماهنگ در سطح مدارس صدرا برگزار می‌شود، که دانش آموزان از 5 تا 25 بهمن ماه فرصت دارند با تکمیل ماموریت های فردی و گروهی، امتیاز خود و گروهشان رو افزایش بدهند.
طی فرایند این رویداد، دانش آموزان با گردآوری مسائل و چالش های خود در مدارس و طراحی راه حل های پیشنهادی، گامی در جهت کیفیت بخشی به مدارس صدرا برمی‌دارند.

جهت شرکت در رویداد مدرسه آینده

تنها تا روز دوشنبه ۹ بهمن ماه فرصت دارید پرسشنامه زیر را تکمیل بفرمایید

برای ثبت نام کلیک کنید

مدارس آینده Future school

سوالات متداول شما

مراحل رویداد چیست؟

جهت نگارش چشم اندازهای پیشنهادی، دانش آموزان می‌بایست فرایند دو مرحله ای پیش رویداد را با محوریت یکی از محورهای پیش رویداد به صورت فردی و گروهی بگذرانند؛ همدلی و رویاسازی مرحله های اصلی‌ست که شامل ماموریت های اصلی و فرعی می‌شود.
مرحله همدلی: اولین قدم از فرآیند مدرسه آینده، دریافت درک همدلانه از مسئله‌ و مخاطب است.
چراکه تا زمانی که دانش آموز، درک درستی از مخاطب و مدرسه نداشته باشد، نمی‌تواند چشم انداز مناسبی طراحی کند؛ به همین منظور در این مرحله، دانش آموز باید به دور از پیش‌داوری و با ذهنی خالی و دیدی کنجکاو در جهت حل مشکل، برای شناخت و درک عمیق از مخاطب، قدم بردارد و با در نظر گرفتن اشتراک نظرات، هم گروهی های خود و موضوع مشترک گروه را انتخاب کند.
مرحله رویاسازی: هر حرکتی به سمت آینده و تغییر وضع موجود نیازمند ارائه چشم اندازی ترغیب کننده برای جلب مشارکت دارد؛ در این مرحله دانش آموزان پس از تشکیل تیم و انتخاب موضوع،می‌بایست به پردازش اطلاعات مرتبط به دست آمده ، دسته بندی مسائل و ریشه یابی مشکل، جهت ترسیم چشم انداز مطلوب بپردازند.
چشم انداز مطلوب می‌بایست در ضمن این مرحله ایده پردازی و تولید بشود و در یکی از قالب های پیشنهادی به عنوان خروجی و ارائه پایانی عرضه بشود.

محورهای پیش رویداد چیست؟

به جهت نظام بخشی به طراحی های دانش آموزان، دانش آموزان می‌بایست با توجه به نقاط اشتراک اطلاعات و مسائلی که به صورت انفرادی در مرحله اول جمع آوری کردند، دست به انتخاب شاخصی کیفی جهت ترسیم چشم انداز مطلوب مدرسه بر اساس آن بزنند؛ البته به عنوان پیشنهاد شاخص هایی به دانش آموزان معرفی خواهد شد.

گروه ها به چه صورت تشکیل می‌شود؟

پس از گذراندن مرحله همدلی به صورت انفرادی، گروه ها با محوریت یکی از موضوعات پیشنهادی تشکیل می‌شوند؛ که البته به منظور کاهش فشار ماموریت ها، گروه ها را دو نقش اصلی پژوهشگر و روایتگر تشکیل می‌دهد که هرکدام ماموریت اختصاصی خود را در طول فرایند دارند.

نقش های گروهی چیست؟

1. پژوهشگر : راهبری فرایند جمع آوری و پردازش اطلاعات بر عهده پژوهشگر گروه است که همواره با نگاه تحلیگرانه و نقادانه بر انجام ماموریت ها نظارت دارد.
2. روایتگر: راهبری خلق روایت چشم انداز مطلوب آینده بر عهده روایتگر گروه است که می‌بایست علاوه بر توجه به نگاه خلاقانه و خارج از چهارچوب به دنبال فرصت ها و قصه هایی باشد که چشم انداز ترغیب کننده را سامان بدهد.
علاوه بر این وظیفه دارد فرایند گروه را با نگاه روایتگرانه ثبت و جهت ارائه عملکرد پایانی آماده کند.

نحوه شرکت در رویداد به چه صورت است؟

فرایند انفرادی مرحله همدلی رویداد مدرسه آینده به صورت آنلاین در سامانه معرفی شده برگزار می‌شود که پس از ثبت نام اولیه دانش آموزان در سامانه، نمایه کاربری شخصی آنها تعریف و دسترسی آنها به مأموریت ها و امکان ثبت گزارش برقرار می‌شود.
فرایند گروهی مرحله دوم در بستر پیام رسان ایتا با هماهنگی راهبران مدارس پیگیری و ارزیابی خواهد شد.

جایزه رویداد چیست؟

علاوه بر جوایز نقدی و غیرنقدی که در اختیار برگزیدگان قرار می‌گیرد، از برگزیدگان رویداد از سراسر کشور جهت حضور در اجتماع ملی برگزیدگان مدارس صدرا دعوت به عمل می‌آید که آموزش ها و فرایندهای تکمیلی مدرسه آینده را با حضور مسئولین کشوری ساززمان مدارس صدرا و وزارت آموزش و پرورش بگذرانند.

نتیجه رویداد چیست؟

علاوه بر توجه به چشم انداز ها و راه حل های ارائه شده توسط دانش آموزان در سیاست گذاری کلان سازمان مدارس صدرا، نتایج به عنوان نقش آفرینی و پیشنهاد دانش آموزان فعال به وزارت آموزش و پرورش جهت بررسی ارسال خواهد شد.