نماز(-) انجام نشد
توضیحات نماز

مدرسه به تایم ناز نمی خورد چون تک شیفت صبح است

صبحگاه(+) انجام شد
توضیحات صبحگاه

پست های فرهنگی
دعاهای مختلف فرج وعهد

هیئت دانش آموزی(+) انجام شد
توضیحات هیئت دانش‌آموزی

برپایی مراسمات مختلف مثل ولادت وشهادت هاو....

قرآن(+) انجام شد
توضیحات قرآن

دانش اموزان منتخب سالهای پیش تجلیل شدندومسابقه عمومی هم برگزار شد
برگزاری ازمونهای گلواژه های اسمان هرهفته

تشکیل پرونده تربیتی(-) انجام نشد
توضیحات تشکیل پرونده تربیتی

درحال تدوین فرم هستم

مصاحبه داوطلبین(+) انجام شد
توضیحات مصاحبه داوطلبین

دررابطه با انگیزه ی حضوردرمدارس صدرا سوال شد
دررابطه با خانواده پرسش شد
چندسوال هم البته مختلف احکام پرسیده شد

تدریس حداقل یک درس(-) انجام نشد
توضیحات تدریس حداقل یک درس

فعلا کاری انجام نشده

نظارت(+) انجام شد
توضیحات نظارت

مباحث شخصیتی ودینی دانش اموزان به بنده سپرده شده است

ارسال گزارش(+) انجام شد
توضیحات ارسال گزارش

به صورت تصویری درقاصدک ارسال شد ولی مدتی سایت مشکل داشت وبارگزاری نشد

اجلاس سالانه(+) انجام شد
توضیحات اجلاس سالانه

به صورت مجازی شرکت کردم چون تدارک حضور بنده دیده نشده بود

جلسات ضمن خدمت(+) انجام شد
توضیحات جلسات ضمن خدمت

از طرف معاونت تبلیغ اموزشهای ضپن خدمت برگزار گردید
از طرف حوزه علمیه ی خواهران فاطمیه نظراباد هم درحال برگزاری است