نماز(+) انجام شد
توضیحات نماز

قبل از کرونا خوانه می سد، ولی در ایام کرونا و سرما با توجه به اینکه نمازخانه نداریم متاسفانه اجرا نسد

صبحگاه(+) انجام شد
توضیحات صبحگاه

الحمدلله مشکلی در اجرای برنامه صبحگاهی نداشتم ولی مشکل نداشتن سالن برای برگذاری برنامه صبحگاهی در سرما و بارندگی هست

هیئت دانش آموزی(+) انجام شد
توضیحات هیئت دانش‌آموزی

برای امسال شروع کردیم و ابتدای راه هستیم البته از فارغ التحصیلان هم دعوت کردیم

قرآن(+) انجام شد
توضیحات قرآن

کمبود وقت و نداشتن سالن

تشکیل پرونده تربیتی(-) انجام نشد
توضیحات تشکیل پرونده تربیتی

هنوز این برنامه را شروع نکردیم، البته فرم خاصی نداریم ولی تقریبا در جریان اخلاق و رفتار و درس اکثر از دانش آموزان هستمو مدرسه هم با اجرای آن مخالفتی ندارد

مصاحبه داوطلبین(+) انجام شد
توضیحات مصاحبه داوطلبین

بله، در مصاحبه ورودی جدید حضور داشتم

تدریس حداقل یک درس(+) انجام شد
توضیحات تدریس حداقل یک درس

امسال فقط درس اخلاق، سال های قبل احکام و آمادکی دفاعی هم تدریس می کردم

نظارت(+) انجام شد
توضیحات نظارت

مدرسه با بنده در انجام کارهای نظارتی مخالفتی ندارد

ارسال گزارش(+) انجام شد
توضیحات ارسال گزارش

خبر، گزارشی از طرف بنده و کادر دفتری به صورت روزانه و هفتگی انجام نگرفته

اجلاس سالانه(-) انجام نشد
توضیحات اجلاس سالانه

با مشکل سالن روبرو هستیم، چون مدرسه ما در اصل مهد کودک بوده

جلسات ضمن خدمت(-) انجام نشد
توضیحات جلسات ضمن خدمت

خبر، جلسات ضمن خدمت شرکت نکردم، آموزش و پرورش مخالفت می کند چون نیروی آزاد هستیم